DOSTĘPNE OBECNIE PROMOCJE ,,KOMPLET'' NA STRONIE BASEDEVIE.EU:


2PAK Koszulek za 220 złotych!
3PAK Koszulek za 299 złotych!

Bluza Hoodie + Koszulka za 330 złotych!
Bluza Hoodie + Spodnie Dresowe za 420 złotych!
Bluza Crewneck + Spodnie Dresowe za 400 złotych!

REGULAMIN PROMOCJI ,,KOMPLET’’


1. Postanowienia wstępne.
1.1. Organizatorem akcji promocyjnej KOMPLET jest
 BCLTH - BCLTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w ul. Żupnicza 18/73, 03-821 Warszawa, wpisana do KRS pod nr: 0000933954, legitymująca się numerem NIP: 1133046036 oraz REGON: 52050815000000.
1.2. Podstawę prawną promocji stanowi Regulamin Promocji Komplet.


2. Przedmiot i warunki skorzystania z promocji KOMPLET.
2.1. W ramach promocji KOMPLET, przy zamówieniu obejmującym conajmniej 2 (dwa) produkty z oferty dostępnej na stronie pod linkiem: https://basedevie.eu/, Konsument jest upoważniony do zakupu produktów w niższych, wcześniej ustalonych dla każdego kompletu cenach.
2.2. Conajmniej 2 (dwa) produkty spełniające warunki promocji, w momencie zawarcia umowy sprzedaży towaru są nazywane KOMPLETEM.
2.3. Promocja nie łączy się z innymi rabatami i promocjami.
2.4. Udział w Promocji jest dobrowolny i bezpłatny.
2.5. Promocja trwa do odwołania lub wyczerpania zapasów.


3. Prawo do odstąpienia od umowy.
3.1. Konsument, który zakupił KOMPLET w Sklepie internetowym ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży KOMPLETU w terminie 14 dni kalendarzowych, od dnia następującego po dniu, w którym Konsument lub wskazana przez Konsumenta osoba trzecia niebędąca przewoźnikiem weszli/weszła w posiadanie KOMPLETU. Aby zachować 14 – sto dniowy termin, oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać przekazane Sprzedawcy przed jego upływem.
3.2. Konsument nie ma możliwości zwrócenia pojedynczej rzeczy z KOMPLETU.
3.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien powiadomić o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy BCLTH Sp. z o. o. w drodze jednoznacznego oświadczenia woli. Kupujący może poinformować Sprzedawcę o skorzystaniu z powyższego uprawnienia korzystając z jednego z poniższych sposobów:

3.3.1. w formie elektronicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@basedevie.eu;
3.3.3. w formie pisemnej na adres BASE DE VIE, Słowikowskiego 81, hala 4 / brama 5, 05-090 Raszyn.
Sposób złożenia oświadczenia zależy wyłącznie od Klienta, a wybór formy złożenia oświadczenia w żaden sposób nie ogranicza możliwości odstąpienia od umowy.


3.4. Skutki odstąpienia od umowy:
3.4.1. W przypadku odstąpienia od umowy Konsumentowi zwracane są wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy, innego niż najtańszy oferowany przez Sprzedawcę, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji odstąpienia od umowy.
3.4.2. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji (przy zakupie KOMPLETU) o ile jest to możliwe do spełnienia przez Sprzedawcę, chyba że Konsument wyraził zgodę na inny sposób zwrotu należności.
3.4.3. Sprzedawca może powstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania KOMPLETU z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Kupujący powinien odesłać zwracany KOMPLET na adres: BCLTH Sp. z o. o., ul. Słowikowskiego 81, Hala 4, Brama 5, 05-090 Raszyn, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin 14–dniowy jest zachowany, jeżeli KOMPLET został odesłany przed jego upływem.
3.4.4. Kupujący korzystając z prawa odstąpienia od umowy ponosi bezpośrednie koszty zwrotu KOMPLETU.
3.5. Kupujący niebędący Konsumentem, nie ma prawa do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, zaś w zakresie takiej sprzedaży zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.
3.6. Sprzedawca nie przyjmuje osobiście zwrotów w siedzibie Firmy. Zwroty prosimy by były wysyłane za pośrednictwem kuriera bądź Poczty Polskiej. Zaleca się by Kupujący zachował numer nadawczy, niezbędny do śledzenia przesyłki.